ขออณุญาตแอดมินครับอยากทราบที่ครับมีใครพอทราบที่ไหมครับ

ขออณุญาตแอดมินครับอยากทราบที่ครับมีใครพอทราบที่ไหมครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ทรงพล ศรีลำพัง
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน