ขออณุญาติสอบถามคับ ผ่านใหมคับ.

ขออณุญาติสอบถามคับ ผ่านใหมคับ.

โดยสมาชิก ชื่อ วุฒิไกร พรหมทา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว