ขอองค์ความรู้ เป็นวิทยาทานด้วยครับ

ขอองค์ความรู้ เป็นวิทยาทานด้วยครับโดยสมาชิก ชื่อ สิน มหัต โชติ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว