ขอบพระคุณที่รับเข้ากลุ่มค่ะ
เรียนถามท่านแอดมินค่ะ พระร

ขอบพระคุณที่รับเข้ากลุ่มค่ะ
เรียนถามท่านแอดมินค่ะ พระร่วงกรุไหนคะ
โดยสมาชิก ชื่อ ภัทรภร สิงห์ทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว