ขอบพระคุณครับผม

ขอบพระคุณครับผมโดยสมาชิก ชื่อ Palakorn Chokekamolnet
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว