ขอบคุนที่รับเข้ากลุ่มคับ นาคปรกเมืองพิจิตร

ขอบคุนที่รับเข้ากลุ่มคับ นาคปรกเมืองพิจิตร
โดยสมาชิก ชื่อ ชื่อ แม็ค ครับ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว