ขอบคุณรับเข้ากลุ่มครับ ถามอาจาร์ยเนื้อชินอะไร แท้เปล่า

ขอบคุณรับเข้ากลุ่มครับ ถามอาจาร์ยเนื้อชินอะไร แท้เปล่าคร้บ
โดยสมาชิก ชื่อ สมศักดิ์ นาคประชา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว