ขอบคุณมากๆครับที่รับเข้ากลุ่ม

ขอบคุณมากๆครับที่รับเข้ากลุ่มโดยสมาชิก ชื่อ Hulkman Bigguy
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว