ขอบคุณทุกๆท่าน ที่รับเข้ากลุ่ม คับ

ขอบคุณทุกๆท่าน ที่รับเข้ากลุ่ม คับ
โดยสมาชิก ชื่อ Took Bancha
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว