ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ

ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Charin Kladkwan
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน