ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ ขออนุญาตสอบถามเลยครับ พระหูยา

ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ ขออนุญาตสอบถามเลยครับ พระหูยานองค์นี้ดีมั้ยครับ ขอบคุณครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Maitree Phantama
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว