ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับผม

ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับผมโดยสมาชิก ชื่อ จากัวร์ ลายเมฆ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว