ขอบคุณที่รับกลุ่มครับ

ขอบคุณที่รับกลุ่มครับ
โดยสมาชิก ชื่อ นายช่าง ทำทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว