ขอบคุณทีมแอดมินที่รับเข้ากลุ่มครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค

ขอบคุณทีมแอดมินที่รับเข้ากลุ่มครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโดยสมาชิก ชื่อ จตุพร สะสุนโท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว