ขอบคุณคับที่รับเข้ากลุ่ม

ขอบคุณคับที่รับเข้ากลุ่มโดยสมาชิก ชื่อ นนฺทิโย บ้านกระแชง กูเองทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว