ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับโดยสมาชิก ชื่อ อมรเทพ พุ่มมะเดื่อ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว