ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับโดยสมาชิก ชื่อ ฅน มีนา
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว