ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
โดยสมาชิก ชื่อ พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว