ขอบคุณครับ ที่รับเข้ากลุ่ม …………

ขอบคุณครับ ที่รับเข้ากลุ่ม …………โดยสมาชิก ชื่อ วุฒิ พุทธศิลป์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว