ขอบคุณครับที่รับเข้าร่วมกลุ่ม

ขอบคุณครับที่รับเข้าร่วมกลุ่มโดยสมาชิก ชื่อ ศักดิ์ จันทร์พุฒ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว