ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม

ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่มโดยสมาชิก ชื่อ Dusit Changpai
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว