ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ หาญชัย สุขมณี
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว