ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม

ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม
โดยสมาชิก ชื่อ บังรอน บรรพต
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว