ขอนุญาตโชว์และรบกวนขอชมชินเขียว “พระโคนสมอซุ้มปราสาท” ข

ขอนุญาตโชว์และรบกวนขอชมชินเขียว “พระโคนสมอซุ้มปราสาท” ของทุกท่านครับผ

Creditผู้ถ่าย: ปัญญา ชินเขียว เปิดตำนานพระร่ว
ป.ล. เคยเปนพระของพี่ปัญญาครับโดยสมาชิก ชื่อ Shinaworn Hemwarangkul
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว