ขอตรวจเช็คทั้งสององค์เป็นกรุถํ้าขุนตาลผ่านหรือเปล่าครับ

ขอตรวจเช็คทั้งสององค์เป็นกรุถํ้าขุนตาลผ่านหรือเปล่าครับจะขึ้นคอขอท่านผู้รู้ชี้แน่ให้ด้วยครับผม


โดยสมาชิก ชื่อ Choo Wongya
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว