ของเก่าที่บ้านเกิดครับ

ของเก่าที่บ้านเกิดครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ช่างกุญแจ นอกสถานที่
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว