ขอคำแนะนำหน่อยครับ

ขอคำแนะนำหน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ โนช ชาติยิ้ม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว