ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าพี่ไหน

ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าพี่ไหน
โดยสมาชิก ชื่อ Jarukit Adul
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว