ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ







โดยสมาชิก ชื่อ ธนฤกต ทองสุข
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว