ขอคำชี้เเนะด้วยครับ

ขอคำชี้เเนะด้วยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชยพัฒน์ เพ็ชรโต
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว