ขอคำชี้เเนะคับใช่ชินเขียวป่าว

ขอคำชี้เเนะคับใช่ชินเขียวป่าว




โดยสมาชิก ชื่อ สมพร ทองจันทร์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว