ขอความเห็นหน่อยครับ

ขอความเห็นหน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ล้มก็แค่ลุก ไม่มีความสุขก็แค่ยิ้ม สบายใจแทททู
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว