ขอความรุ้ครับ ใช่ชินเขียวใหมครับ ทรงอย่างนี้ที่ไหน

ขอความรุ้ครับ ใช่ชินเขียวใหมครับ ทรงอย่างนี้ที่ไหน
โดยสมาชิก ชื่อ Anuwat Sittar
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว