#กลัวกลุ่มจะเงียบเหงา..สักหน่อย#

#กลัวกลุ่มจะเงียบเหงา..สักหน่อย#
โดยสมาชิก ชื่อ สมภพ พิมพ์พิทักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว