กรุ วัดพระศรี 500-600 ปี พร้อมความสวย รางวัลที่ 1 ท่า

กรุ วัดพระศรี 500-600 ปี พร้อมความสวย รางวัลที่ 1 ท่านไดหาอยู่เชิญครับ.
2****
โดยสมาชิก ชื่อ ชาย ร้อย อารมณ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว