กรุวัดสว่างชอบไหม่

กรุวัดสว่างชอบไหม่
โดยสมาชิก ชื่อ โอด โอส
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว