กท1 15/03/2562
เปิด พระยอดธง กรุเขามะปริง จันทบุรี แพ็

กท1 15/03/2562
เปิด พระยอดธง กรุเขามะปริง จันทบุรี แพ็คคู่ 550 บาท บาท รับประกันแท้
โดยสมาชิก ชื่อ ศิษย์ วัดบางคลาน
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน