7,500
พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เนื้อโลหะผสม

7,500
พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เนื้อโลหะผสมปิดทองคำ ยาว 4 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว สูง 17 นิ้ว ออกโดยวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ปี 45โดยสมาชิก ชื่อ หนังสือ ของสะสม
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)