แอดมิน ..บอกบุญ..
พระบูชา…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป

แอดมิน ..บอกบุญ..
พระบูชา…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเขิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
รูปเหมือน พระบูชา สร้างเป็นที่ระลึก สังฆานุสติ
..รายได้จากได้เช่าบูชา.. ช่วยบำรุงศึกษา
พระภิกษุ สามเณร และใช้ในการบริหารงาน
การคณะสงฆ์ (ธรรมยุต) ของ จ.สกลนคร
ช่วยการบูรณะปฏิสังขรณ์ ก่อสร้าง ต่างๆภายใน
วัดป่าสุทธาวาส และวัดสาขา
สนใจ..ร่วมบุญ เช่าบูชา*** ได้ที่วัด*** ที่เดียว
*** ถ้าท่านใด ไม่สะดวกมาเช่าที่วัด *แอดมิน ยินดีเป็นสะพานบุญ ให้ครับ ราคาเช่าบูชา (ตามป้ายวัด)
**มีค่าจัดส่ง ตามขนาดขององค์พระ 100-200 บาท
***พระทุกองค์ ผ่านพิธีพุทธาภิเษก สมโภช วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ปลายเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
โดยพระคณาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐาน ร่วมพิธีหลายรูปโดยสมาชิก ชื่อ โรจนวิทย์ ผาสุข
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)