เปิด รูปหล่อ คุณแม่บุญเรือน ครูบากฤษดา เสก หน้าตัก 9 น

เปิด รูปหล่อ คุณแม่บุญเรือน ครูบากฤษดา เสก หน้าตัก 9 นิ้ว หมายเลข 101 หายาก ครับโดยสมาชิก ชื่อ เก้า สลัก
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》