เปิดให้บูชา
พระแก้วประจำวัน 25 พุทธศตวรรษ ปางนาคปรก บ

เปิดให้บูชา
พระแก้วประจำวัน 25 พุทธศตวรรษ ปางนาคปรก บล๊อคหล่อพิธี สวยสมบูรณ์ รับประกันแท้

โดยสมาชิก ชื่อ Choot Bas
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )