เปิดพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งเนื้อสำริดหน้าตักกว้าง9″

เปิดพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งเนื้อสำริดหน้าตักกว้าง9″โดยสมาชิก ชื่อ นาย มณฑล อินทร์วัง
จากกลุ่ม ซื้อ-ขาย พระบูชาไทย Thailand Buddha statue