เปิดพระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรส

เปิดพระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม สูง 20 นิ้ว ปี2510-2525 (ไม่มีบาตร)
#รับประกันแท้โดยสมาชิก ชื่อ บุญล้อม เฉลิมวงค์
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)