เปิดคะ
พระสยามเทวาธิราช 200ปีรัตนโกสินทร์​ ปี2525

เปิดคะ
พระสยามเทวาธิราช 200ปีรัตนโกสินทร์​ ปี2525โดยสมาชิก ชื่อ Phing Thanyakon
จากกลุ่ม พระบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว《ยุคเก่าและใหม่》