เปิดครับ นางกวัก ฐาน 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ยุคโบราณเก่าแก

เปิดครับ นางกวัก ฐาน 4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ยุคโบราณเก่าแก่ สนใจทักครับผมโดยสมาชิก ชื่อ Thawat Ae
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว