เงียบจังช่วงนี้

เงียบจังช่วงนี้ 💕โดยสมาชิก ชื่อ Trairat Haokantha
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )