หลวงพ่อสำเร็จศักดิฺ์สิทธิ์ปัดเงา พุทธบามีขนาดหน้าตัก5นิ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิฺ์สิทธิ์ปัดเงา พุทธบามีขนาดหน้าตัก5นิ้วสนใจทักได้ครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระพุทธรูป พระบูชาทุกวัด ทุกสำนัก (เน้นพระบูชา)