หนุมานเชิญธงเนื้อทองเหลืองหล่อหนาแต่ไม่ทราบที่ฐานกว้าง

หนุมานเชิญธงเนื้อทองเหลืองหล่อหนาแต่ไม่ทราบที่ฐานกว้าง 7 นิ้วสูง 11 นิ้วน่าบูชาไม่แพงครับโดยสมาชิก ชื่อ หนึ่ง เอ็กซ์เอ็กซ์แอล
จากกลุ่ม กลุ่มพระบูชา พระพุทธรูป ใหม่-เก่า ทุกยุค 9นิ้ว7นิ้ว5นิ้ว3นิ้ว