สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อโลหะทองเหลือง
โดยสมาชิก ชื่อ Kot Kanyawat
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )