สมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังษี )
ท่านเจ้าคุณพระราชประส

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังษี )
ท่านเจ้าคุณพระราชประสิทธิวิมล (หลวงพ่อจวน)
วัดระฆังโฆสิตาราม งานแซยิด 7สิงหาคม 2546
หน้าตัก 5 นิ้วผิวโลหะแห้งแห้งๆครับโดยสมาชิก ชื่อ Supachai Srimanta
จากกลุ่ม พระบูชาสมัยต่างๆและพระบูชาพระแก้ว 25 พุทธศตวรรษ ( แบบมาตรฐานสากล )